Wat is beelddenken?

De meeste mensen denken in woorden. Een kleine groep heeft beelddenken als voorkeursstijl (5-7%). 

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen. Ruimtelijk denken. Beelddenkers ordenen hun 'wereld' met niet-talige middelen. Zij zien beelden van situaties en handelingen.

Wij denken allemaal in meer of mindere mate in beelden. Bij een klein aantal mensen is beelddenken, de "dominante" leer- en denkstijl.

Beelddenken heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat beelddenkers complexe situaties in een oogopslag overzien. Het is een vlugge manier van denken. Een nadeel is dat beelddenkers, datgene wat ze overzien, niet altijd even vlug en makkelijk in taal of in getallen kunnen omzetten. Daardoor zijn ze soms moeilijk te volgen voor anderen.
U kunt zich voorstellen dat beelddenken in onze maatschappij, waarin taal een belangrijke rol speelt, tot problemen kan leiden. In het onderwijs kunnen zich moeilijkheden voordoen, op het gebied van lezen en schrijven, en ook op het gebied van rekenen. Vaak hebben leerlingen moeite met lezen en spelling en het leren van tafels.