Ik leer anders

Vanuit de praktijk in Marrum help ik uw kind bij het leren, samen met u als ouder(s)/opvoeder(s). Na een intakegesprek, waarin we bekijken of de methode voor uw kind werkt, gaan we aan de slag met spelling, rekenen, klokkijken en/of tafels. Na iedere sessie kunt u er thuis verder mee aan de slag. De resultaten zijn direct merkbaar!

Desgewenst kan de methode, ook met de leerkracht van uw kind besproken worden. Dit uiteraard in overleg met de ouder(s) en school.

“Onze eigen zoon heeft veel baat bij het anders leren van woorden (spelling). Hij is beter gaan lezen en slaat geen woorden meer over. Hij pakt nu ook boeken om zelf te lezen. Veel kinderen voelen zich ook beter begrepen. Hierdoor komt uw kind beter tot zijn recht!” Nathal Prins.

Verhalen uit de praktijk


Leerling uit voortgezet onderwijs (VO, 3e jaars):"Ik had het meest aan het woordjesleren met de briefjes en het topo gedeelte".

Ouders: "Wij waren er voor onze zoon. We werden serieus genomen en er werd eens echt geluisterd naar de problemen en naar oplossingen gezocht."

Leerling basisonderwijs (groep 8):"Dat ik nu gewoon weet hoe ik de woorden moet schrijven." Deze leerling steeg na verloop van tijd ook in meetbare resultaten, zoals in de cito-scores op spelling.

Ouders, dochter (8 jaar):"De deskundigheid en de aansluiting bij onze dochter. Ze past het geleerde nog steeds dagelijks toe."

Leerlinge, groep 3: "Nathal snapt hoe mijn hoofd werkt".