Beelddenkers herkennen

Ben jij een beelddenker?²

1. Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
2. Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
3. Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?
4. Heb je een levendige verbeelding?
5. Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?
6. Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?
7. Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
8. Ben je organisatorisch gehandicapt?
9. Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?
10. Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
11. Herinner je plaatsen die je slechts eenmaal bezocht?
12. Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
13. Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
14. Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
15. Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
16. Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen?
17. Voel je je slimmer naarmate je ouder wordt?
18. Ben je een slaaf van je (spel)computer?  

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, ben je zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling.  

Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual -Spatial Learner. Site in het Engels.

Mindmap: